Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu http://www.chillbox.pl
Spis treści:
1. Dane firmy
2. Dane kontaktowe
3. Postanowienia ogólne
4. Czas realizacji zamówienia
5. Płatności
6. Wysyłka
7. Koszty przesyłek
8. Zwroty
9. Ochrona danych osobowych
10. Spory
11. Reklamacje
12. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Dane firmy
Sklep internetowy, działający pod adresem
http://www.chillbox.pl prowadzony jest przez firmę:
Chillbox Marek Górniak o skróconej nazwie Chillbox
NIP : 8992828662
REGON : 368350226
Adres : 53-412 Wrocław, ul. Krucza 96/10
Rachunek bankowy: 10 1090 2486 0000 0001 3519 9142

2. Dane kontaktowe
e-mail:
 kontakt@chillbox.pl
telefon : +48/605-155-531

3. Postanowienia Ogólne
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży
produktów oferowanych przez Chillbox Marek Górniak (zwanej
dalej Chillbox), który funkcjonuje z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Kruczej 96/10, posługującą się numerem NIP : 8992828662
REGON : 368350226.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy
składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej
Kupującym, a Chillboxem.
Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca
aktywne konto klienta w sklepie internetowym. 
Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za
pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się
z regulaminem.W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Czas realizacji zamówienia
Zamówienia realizowane są około 10 dnia kolejnego miesiąca. 
Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji
zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba,
wypadek. Zobowiązujemy się wówczas do niezwłocznego
skontaktowania się z kupującym, aby wspólnie ustalić sposób
rozwiązania zaistniałej sytuacji.
W przypadku wątpliwości co do autentyczności transakcji
zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji kupującego oraz samego
zamówienia. Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania
transakcji w przypadku, kiedy klient posiada roszczenia niezgodne
z przepisami i Regulaminem dokonywania zakupów.
W przypadku braku otrzymania zapłaty za przedmiot (dotyczy
transakcji płatnych z góry), lub braku kontaktu z klientem odnośnie
danych do personalizacji, transakcja zostaje anulowana po 7
dniach od zakupu.

5. Formy Płatności
Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego na podany przez nas
rachunek bankowy firmy (w tytule wpisać należy swoje imię i
nazwisko),
Płatność on-line - natychmiastowy przelew na konto. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Obsługiwane karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro 

6. Wysyłka
Dostarczanie produktów kupującym odbywa się za pośrednictwem
firm przewozowych: Poczty Polskiej oraz Paczkomatów Inpost.
Na każdą z przesyłek otrzymujemy potwierdzenia nadania. Status
przesyłki można śledzić na stronach firm przewozowych. 
Przesyłki pocztowe, kurierskie oraz przesyłki nadawane za

pośrednictwem Paczkomatów Inpost dostarczane są zgodnie z
regulaminami wymienionych firm realizujących przewóz. 
Zdarzają się przypadki, kiedy listonosz nie pozostawia awiza, a
przesyłka czeka na odebranie w placówce pocztowej. Zgodnie z
regulaminem Poczty Polskiej listonosz, jeżeli nie zastanie
odbiorcy, może również wrzucić przesyłkę listową do skrzynki na
listy (jeżeli się zmieści). Taka przesyłka jest uznawana przez
Pocztę jako doręczona. Prosimy więc o sprawdzanie skrzynek
pocztowych.Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe
doręczenie przesyłki przez przewoźników. 
Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach
od daty nadania.W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki
prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takim incydencie. 
Reagujemy natychmiastowo na zsgłoszenia klientów i pomagamy
ustalić, gdzie znajduje się zamówiony towar.Wszystkie produkty
wysyłamy w kartonowych opakowaniach, co zabezpiecza towar na
czas wysyłki.
W przypadku stwierdzenia, że: opakowanie jest naruszone lub
towar jest uszkodzony. Kupujący zobowiązany jest odmówić
odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak
najszybciej skontaktować się z Chillbox za pośrednictwem poczty
elektronicznej (kontakt@chillbox.pl). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

7. Koszty przesyłek
Przesyłka priorytetowa za granicę za pośrednictwem Poczty
Polskiej – koszt zależy od kraju do którego będzie wysyłana bez
względu na ilość zakupionych przedmiotów. Wysyłka w
kartonowym opakowaniu. Przesyłka kurierska – koszt 16 zł.
Przesyłka do Paczkomatów InPost  – koszt 12 zł. Wysyłka w
kartonowym opakowaniu.
W przypadku zwrotu do naszej siedziby przesyłki spowodowanego
nie odebraniem zamówionego towaru, istnieje możliwość
ponownego wysłania towaru. Koszt kolejnej wysyłki ponosi
zamawiający.

8. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży
zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni
od daty otrzymania towaru. 
Reklamacje przyjmujemy tylko w przypadku podania konkretnej
przyczyny zaistniałej sytuacji.
Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie
w przypadku nienaruszonego stanu zakupionego przedmiotu.
Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie
Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie
internetowym (umowa zawarta na odległość). Środki zwracane są
na konto z którego wcześniej Kupujący dokonał przelewu. 
Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot
środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą
sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Kupującego.

9. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane
przez Chillbox Marek Górniak z siedzibą na ul. Kruczej 96/10 we Wrocławiu.

Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług kurierskich oraz związanych z realizacją płatności).
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych
Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm.
Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak długo posiadasz aktywne konto niezbędne do złożenia zamówienia. Dane związane ze składanymi zamówieniami są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do sprawnego i skutecznego zrealizowania złożonego zamówienia.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

  • celem wysłania Twojego zamówienia Twoje dane przekazywane są na rzecz firmy kurierskiej, która została przez Ciebie wybrana przy składaniu zamówienia. Przekazujemy tylko tyle danych ile jest potrzebne do efektywnego dokonania dostawy - imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail w wypadku dostawy do Paczkomatu;
  • celem zrealizowania płatności metodą szybkich płatności obsługiwaną przez Blue Media S.A.;
  • celem rozliczenia naszych działań dane dotyczące imienia i nazwiska, daty oraz kwoty złożonego zamówienia przetwarzane są przez firmę świadczącą na naszą rzecz usługi księgowe. Jest to JM Finanse.
  • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
  • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane
z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

  • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
  • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików.

10. Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Reklamacje
Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Kupujący ma prawo
zgłoszenia reklamacji, aby tego dokonać prosimy o kontakt ze
Sklepem drogą mailową (chillbox071@gmail.com)
Następnie należy odesłać produkt.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamowanego produktu.

12. Postanowienia przejściowe i końcowe
Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są
wyłączną własnością firmy Chillbox i są chronione prawem
autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów

Sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw
autorskich.
Zdjęcia produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić
od stanu faktycznego, spowodowane jest to różnymi ustawieniami
parametrów urządzeń, na których Kupujący wyświetla stronę
sklepu Chillbox.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu w dowolnym czasie. 
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich
wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, oraz poinformowania
Kupujących o tym fakcie, nie później niż na 14 dni kalendarzowych
przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, niemniej jednak,
do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu
zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie
dotychczas obowiązującym.W sprawach nieuregulowanych
postanowieniami niniejszego regulaminu
zastosowanie mają
stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach Sprzedający -
Kupujący.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl